Мъдри мисли за професията на един PR…

Според българския тълковен речник „пиар” всъщност отразява английската абревиатура PR, която е съкращение от английското „Public Relations” и съответства на българското понятие „Връзки с обществеността”. А според специалистите по комуникации в общините, които ежедневно работят тази динамична професия определението съдържа в себе си много, много повече… *** Кратките определения твърдят, че пиар е дейност по управление на информацията, свързана с публичния имидж на известни, публични личности, организации и програми… Кариерата…

Прочети още >>