Проекти

Проекти на АСКО

2000 – 2001 г. „Местната власт-успешен комуникатор“ на АСКО, финансиран от Фондацията за реформа в местното самоуправление

2002 – 2004 г.Проект МACIP на Международни градски сътрудници и VNG International, финансиран по програмата МАТРА на правителството на Кралство Холандия

2004 г.“PR специалистите на прага на предизвикателството Европейски съюз“ на АСКО , финансиран от Делегацията на Европейската комисия в България

2005г.“Развиване капацитета на АСКО за предоставяне на услуги“-финансиран от ААМР и ФРМС

2006 г.“Референдум и гражданска инициатива“ на Сдружение „Болкан Асист“, финансиран от ШАРС

2006 – 2007 г.“Най-доброто от професионалния опит на АСКО“- финансиран от ААМР чрез ФРМС
Повишаване на обществената осведоменост – ключов въпрос за успешно управление на отпадъците в България, в партньорство с PR POINT, финансиран по програма на ЕС

2008 – 2009 г. „Организационна устойчивост на професионално ориентираните НПО в подкрепа на общините“ в партньорство с НАСОРБ по програма ОПАК, финансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд

 

2009 г. Подобряване условията на живот на ромите в България, изпълняван от фондация „Микрофонд“ – за гр.Оряхово, финансиран от „Отворено общество“ .Будапеща 2010 -2011 г. Проект по ОП“Околна среда“ за канализация и водопровод на община Силистра, с.Айдемир и с.Калипетрово – подизпълнител АСКО в частта „Публичност и прозрачност“

 

2013 – 2014 г.                Проект „ Повишаване капацитета на заетите в сектор „Рибарство“ за прилагане на Закона за рибарство и аквакултури и свързаната с него нормативна база на Фондация „Микрофонд“ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“2007-2013 – подизпълнител АСКО в частта „Публичност и прозрачност“