Координатори

Координатори  (Мандат 2012 – 2016 г.)

Регионални координатори

1.Петя Димитрова – Пловдив, Кърджали

2.Марица Гърдева – Варна, Шумен, Добрич, Бургас

3. Христина Шопова – Благоевград

4.Мирела Ганчева – Севлиево, общините от Централна Стара планина

5. Ивелина Иванова – Червен бряг

6.Петя Генова – Видин, Враца, Монтана

7.Виолета Филипова – Смолян, Родопските общини

8.Гергана Стоева  – Гълъбово, Стара Загора