Координатори

Координатори  (Мандат 2012 – 2016 г.)

Регионални координатори

1. Петя Димитрова – Пловдив, Кърджали

2. Марица Гърдева – Варна, Шумен, Добрич, Бургас

3.  Христина Шопова – Благоевград

4. Мирела Ганчева – Севлиево, общините от Централна Стара планина

5. Ивелина Иванова – Червен бряг

6. Петя Генова – Видин, Враца, Монтана

7. Виолета Филипова – Смолян, Родопските общини

8. Гергана Стоева – Гълъбово, Стара Загора