Община Асеновград вече е в TikTok

Община Асеновград вече има свой официален TikTok канал. Общинската администрация непрекъснато следи тенденциите и новостите в технологичния напредък и прилага онези, които са допустими за реализация. Ето защо, от началото на 2024 година, Община Асеновград – един от дългогодишните членовете на АСКО вече ще информира гражданите по още един начин – чрез една от най-модерните социални мрежи. Всеки може да стане последовател на официалния TikTok канал на общината, като отвори…

Прочети още >>

Община Елин Пелин изпълни проект за придобиване на два електромобила за екологични дейности

Община Елин Пелин, член на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО), продължава реализацията на поставените в краткосрочна и дългосрочна стратегия на общината цели за подобряване на екологосъобразността в общинските транспортни средства и сграден фонд. С финансовата подкрепа на НДЕФ – Национален Доверителен екофонд, и по-конкретно с помощта на „Инвестиционна програма за климата“, общината закупи и вече вкара в експлоатация първия общински еко електромобил. *** Електромобилът, който е 100%…

Прочети още >>

Община Трявна спечели два проекта – за закупуване на видео стена с озвучителна система и за усъвършенстване на системата на уличното осветление

Община Трявна, член на АСКО /Асоциация на специалистите по комуникации в общините/, спечели за пореден път два нови проекта за подобряване на средата за живот в общината. Реализацията на първия проект ще допринесе още повече за балансираното и устойчиво развитие на местното население, както и за културният просперитет на възрожденския град. Одобреният проект е за закупуване на нова светодиодна видео стена в комплект с управление, софтуер, транспортни кейсове и мобилна…

Прочети още >>

Добра практика: Създаден е online портал за сигнали към община Асеновград

Комуникацията между жителите на община Асеновград и общинската администрация беше изключително подобрена и улеснена чрез създаването на online портал за сигнали. Платформата започна да функционира на 09.03.2020 г. За много кратко време Порталът успя да осигури обратна връзка от гражданите към общинското ръководство. Чрез платформата всеки може да подаде оплакване, да изпрати въпрос или да отправи предложение. Сигналите, които се подават, както и отговорите от съответния административен отдел, се публикуват…

Прочети още >>

Община Асеновград изгражда Младежки център с европейски средства в града

Община Асеновград, член на АСКО /Асоциация на специалистите по комуникации в общините/, публикува интересна новина за поредна инвестиция в полза на града и неговите жители – изграждане на нов Младежки център по проект, финансиран с европейски средства. *** Общинската администрация кандидатства и спечели проект за изграждане на Младежки център и спортни площадки, в района на Градския плувен комплекс.Инвестицията е в размер на 1 800 000 лв. Проектът ще се реализира по Националния…

Прочети още >>

Община Трявна спечели проект за нова мобилна сцена с прилежащо осветление към нея

Община Трявна, член на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините /АСКО/, сподели новина на своя сайт, в която бяха обявени първите стъпки в реализацията на значим проект за развитието на културния живот в общността. Община Трявна е с пореден спечелен проект през настоящата година, който ще допринесе, както за балансираното и устойчиво развитие на местното население, така и за културния просперитет на възрожденския град. Става въпрос за нова мобилна…

Прочети още >>

Община Трявна с проект за разработване на мобилно приложение за местните туристически обекти

Проектното предложение за изработка и внедряване на мобилно приложение, насочено към по-лесното ориентиране на туристите, посещаващи Трявна, е одобрено за финансиране, с което местната власт ще допринесе още повече за развитието на този важен отрасъл за нашия регион. Кандидатстването бе по Процедура BG06RDNP001-19.376 на СНЦ “МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” по подмярка 7.5 “Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, финансирана по Програмата…

Прочети още >>

Община Ценово се сдоби с нов електромобил

Община Ценово, дългогодишен член на АСКО, е сред малкото в страната, която вече притежава нов електромобил. Превозното средство е закупено със средства от Инвестиционната програма за климата на Националния доверителен екофонд. По този начин общинската администрация се включи и подкрепи инициативата на редица световни организации за намаляване на емисиите от парникови газове. След представяне на документите бяха одобрени  тринадесет общини от цялата страна. По проекта за насърчаване използването на електрически превозни средства бяха…

Прочети още >>