Послание от членовете на АСКО

П О С Л А Н И Е

от ръководството на АСКО към

PR – специалистите и новите членове на асоциацията

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ДОБРЕ ДОШЛИ В АСОЦИАЦИЯТА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО КОМУНИКАЦИИ В ОБЩИНИТЕ!

През пролетта на 2000 година, в началото на века, ние поставихме началото на една съсловна организация, която:

– подпомага професионалното развитие и усъвършенстване на PR-ите;

– популяризира успешните практики в областта на комуникациите;

– предлага колегиална подкрепа и съпричастност;

– издига авторитета на специалистите по комуникации в обществото.

В началото, когато създавахме и укрепваше нашата професионална организация, ние бяхме само:

Амбициозни,

Смели,

Критични,

Оптимисти.

За тези години постигнахме:

Алтернатива,

Самочувствие,

Компетентност,

Отговорност.

Днес, ние ви протягаме ръка – да бъдем заедно, да намерим нови партньори и приятели у нас и в чужбина.

Да превърнем АСКО в модерна лаборатория с творчески идеи за по-нататъшното демократизиране на нашето общество, прозрачност на управлението, широка обществена подкрепа и активно гражданско участие, за взимане на най-верните и ефективни управленски решения на изпълнителната власт.

Да продължим заедно диалога местна власт – медии – граждани.

С професионализъм, обективност и достойнство да постигнем признание и уважение към PR специалиста и към българската община.

НИЕ ДАДОХМЕ НАЧАЛОТО, ВИЕ ДАЙТЕ ЗРЕЛОСТ!