Послание от членовете на АСКО

П О С Л А Н И Е

от членовете на АСКО

към  PRспециалистите от мандат 2012 -2016 г.

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

ДОБРЕ ДОШЛИ В АСОЦИАЦИЯТА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО КОМУНИКАЦИИ В ОБЩИНИТЕ!

 

Преp 2000 година, в началото на века,  ние поставихме началото на една съсловна организация, която:

– подпомага професионалното развитие и усъвършенстване на PR-ите;

– популяризира успешните практики в областта на комуникациите;

– предлага колегиална подкрепа и съпричастност;

– издига авторитета на специалистите по комуникации в обществото.

 

В началото, когато създавахме и укрепваше нашата професионална организация,  ние бяхме само

Амбициозни

Смели

Критични

Оптимисти.

 

За тези години постигнахме

Алтернатива

Самочувствие

Компетентност

Отговорност.

 

Днес, ние ви протягаме ръка – да бъдем заедно, да намерим нови партньори и приятели у нас и в чужбина.

Да превърнем АСКО в модерна лаборатория с творчески идеи за по-нататъшното демократизиране на нашето общество, прозрачност на управлението, широка обществена подкрепа и активно гражданско участие, за взимане на най-верните и ефективни управленски решения на изпълнителната власт.

Да продължим заедно диалога местна власт – медии – граждани.

С професионализъм, обективност и достойнство да постигнем признание и уважение към PR специалиста и към българската община.

 

НИЕ  ДАДОХМЕ НАЧАЛОТО, ВИЕ ДАЙТЕ ЗРЕЛОСТ!