Банкова сметка и данни за фактура

Банкова сметка

АСКО
ДСК София, клон 3
IBAN: BG57STSA93 000 000 174 537
BIC: STSABGSF

2100, гр. Елин Пелин, бул. „София“ №13, ет. 1
ЕИН по Булстат: 130 340 038   (без BG)
МОЛ: Диана Димитрова