Банкова сметка и данни за фактура

  • БАНКОВА СМЕТКА

АСКО
Общинска банка АД
IBAN: BG95SOMB91301027165403
BIC: SOMBBGSF

  • ДАННИ ЗА ФАКТУРА

АСКО /Асоциация на специалистите по комуникации в общините/
ЕИК по Булстат: 130 340 038  (без BG)
Адрес: 2100, гр. Елин Пелин, бул. „София“ №13, ет. 1
МОЛ: Диана Димитрова