Предистория

Велинград е известен със своите минерални извори. Той е единственият български град, в който хората могат да използват лечебната сила на минералните води на три различни находища. Векове наред тези води са привличали в града гости от близо и далеч.

Въпреки това, общинското ръководство беше разтревожено, че гражданите на Велинград:

 • a) не познават качествата на минералните води и за това не използват пълно техните свойства да лекуват широко разпространени заболявания, и
 • б) вместо това те използват водите за битови нужди като миене на коли и домашна посуда на обществени места. От своя страна това намалява ценността на водите в очите на гостите на града.

Разгледайте цялото представяне на кампанията

Планиране и дизайн на кампанията

Цели

 • Повишаване нивото на информираност на гражданите за качествата на различните минерални води и ползите от тях.
 • Информиране на гражданите за икономическата полза от минералната вода за самите тях.
 • Убеждаване на гражданите да не използват обществените минерални чешми за битови нужди като миене и пране.

Стратегия

Докато цели 1 и 2 бяха сравнително ясни (макар, че бяха нужни усилия, за да се създаде у хората интерес да се информират за водата), то по отношение на третата цел се стигна до заключението, че ще бъде трудно да убедим по-възрастните хора да променят поведението си. Предвид ограниченото време и средства, с които кампанията разполагаше, това можеше да се окаже сериозно предизвикателство. Направен бе изводът, че децата са по-склонни да променят навиците си и същевременно с това, чрез тях може да се упражни ефективен натиск върху родителите също да променят навиците си.

Целеви групи

Макар, че децата трябваше да играят ключова роля, кампанията беше насочена към по-широка аудитория, а именно:

 • Деца
 • Нарушители, които живеят в близост до чешмите – Домакини, мъже, които си мият колите, младежи, които чупят чешмите
 • Представители на туристическата индустрия
 • Прочути / влиятелни хора
 • Специалисти по лечение с минерална вода
 • Граждани на Велинград
 • Mедии

Съобщения

1. Нашите минерални извори са уникални и притежават редица качества, за които си струва да научите. Разпространената информация включва:

 • Кой вид вода какви болести лекува
 • Защо водата помага (химически състав и др.)
 • Брой на изворите и многобройни исторически факти, свързани с тях

2. Не трябва да използваме минералната вода за битови нужди на обществени места, защото:

 • това е незаконно
 • това намалява важността на изворите в очите на нашите гости

3. Нашата минерална вода е важен източник на приходи:

 • Информация за туристическата такса и за какво се използват приходите от нея

Тактики

Кампанията включваше голямо разнообразие от тактики и изпълнението им беше възможно, защото a) отделът за връзки с обществеността на община Велинград се състои от трима души и б) кампанията получи значителна подкрепа от проекта.

 • Изработване на брошури с информация за минералната вода
 • Изработване на лого на кампанията
 • Провеждане на конкурс за най-хубава чешма
 • Поставяне на карта на минералните чешми във Велинград
 • Поставяне на табели с информация за съдържанието и лечебните свойства на минералната вода на десет важни чешми във Велинград
 • Проучване сред гражданите на Велинград, което да установи валидността на съобщенията на кампанията
 • Провеждане на ученически конкурси, свързани с темата на кампанията (есе, рисунка, викторина)
 • Изработване и поставяне на специален стикер върху чешмите, който призовава хората да не използват минералната вода за битови нужди на обществени места
 • Скрита камера (организиране заснемането на граждани които използват водата неправомерно и представяне на материала в хумористичен вид)
 • Подготовка на информация за медиите (статистика на нарушенията, брошури, прес-съобщения за събитията на кампанията и др.)
 • Конкурс за най-добър журналистически материал по темата на кампанията
 • Организиране на празник на минералната вода

Прочетете стратегията на кампанията като PDF файл

Разгледайте цялото представяне на кампаниаята

Резултати

Значителният брой на гражданите, които участваха в кампанията е едно отлично постижение. Повече от 60 деца участваха в конкурса за рисунка, 100 други се включиха във викторината, в която се представиха 4 местни училища. Тези събития бяха излъчени по всички местни телевизии, което направи възможно достигането на информацията да широк кръг от хора. Около 5000 души присъстваха на фестивала на минералната вода, който се проведе за първи път във Велинград и беше реализиран с изключителната подкрепа на проекта. Информационната кампания е добър старт цялата общественост трябва да продължи да работи по проблема, ако искаме да постигнем трайна промяна в поведението на гражданите по отношение използването на минералната вода.

Медиите бяха толкова отзивчиви и позитивно настроени към всички инициативи, че беше решено да отпадне идеята за награждаване на най-добра медия, за да не обезкуражим останалите.

Заключителното проучване за оценяване на постигнатите от кампанията резултати показа, че същата е била много полезна за реализиране на цел номер едно: повишаване познанията на гражданите за минералната вода.

Брошурата, която беше издадена по проекта постигна изключителен успех, който подтикна общината към издаване на брошурата на английски език, за да може тя да бъде полезна и на чуждестранните гости на града. По време на викторината стана ясно, че децата бяха попили всеки детайл от информацията, публикувана в брошурата, а по време на фестивала на водата навсякъде се виждаха хора, които я четяха с интерес. Картата „По пътя на минералната вода“ също стана изключително популярна.

Както се очакваше, цел номер три е трудно изпълнима, а именно редуциране използването на минерална вода за обществени нужди. Това не е изненадващо: Много по-лесно е да се подобри нивото на осведоменост, отколкото да се промени поведението. От друга страна, видима промяна в поведението е невъзможно да бъде постигната с краткосрочна кампания. Въпреки всичко, една информационна кампания е подготвителен елемент от въздействието върху промяната в поведението и това усилие ще трябва да се поддържа, ако желаем да намалим неподходящото използване на минералните извори.

Цел номер две не беше преследванa изцяло. Още в началото стана ясно, че икономическата изгода от минералната вода е малко, поне за болшинството от хората.

Както става ясно от отчета на общинския експерт по връзки с обществеността, кампанията се оказа изключителен професионален опит за общината при организиране и провеждане на кампании за връзки с обществеността.

Разгледайте цялото представяне на компанията