Семинар на тема „Как се гради публичен образ?“

На 27  и 28 май 2015 г.  в Дома на Европа в гр.София се проведе семинар  на  тема: „Как се гради публичен образ?”,организиран от Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО), с лектор Васил Чобанов, дългогодишен журналистически опит и PR  на държавни институции. Семинарът постигна целта си да подпомогне процеса на изграждане на положителен публичен образ, да даде  професионален инстументариум, да популяризира добри практики от българския и чуждестранен опит…

Прочети още >>

Софийска премиера на стихосбирката „Дъждовни магистрали“ на Светлана Николова

На 27 май 2015 г. в Дома на Европа в София, след  Общото събрание на Асоциацията на специалистите по комуникации на общините (АСКО)се състоя софиийска премиера на стихосбирката „Дъждовни магистрали“ на Светлана Николова, дългогодишен член на Асоциацията и PR на областна администрация. Поетичната книга съдържа 34 стихотворения, групирани в четири раздела. Книгата и автора представи  Михаела Млаеева, изпълнителен директор на АСКО, която говори за творчеството и професионалния път на Светлана Николова и прочете…

Прочети още >>

АСКО чества 10-годишнината от подписване на Етичния кодекс на ПР специалистите в България

По време на Общото събрание на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО), което се проведе на  на 27 май 2015 г., се отдели специално внимание за отбелязване на 10-годишнината от подписване на Етичния кодекс на ПР специалистите в България. Гост на събитието беше Милена Атанасова – председател на Етичната комисия на Българското дружество за връзки с общественосттта (БДВО). Тя припомни, че през м.юни 2005 г. шест организации, обединяващи…

Прочети още >>

Семинар и Общо събрание на АСКО

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в семинар  на  тема:„Как се гради публичен образ?”и на XIV-то Общо събрание на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО), които ще се състоят  на 27  и 28 май 2015 г. (сряда и четвъртък)в гр.София,зала в Дома на Европа (ул.“Г.С.Раковски“124,с трамвай №12 от Цeнтрална гара до пл.Славейков). Семинарът има за цел да подпомогне процеса на изграждане на положителен публичен образ и да даде добри практики за спечелване…

Прочети още >>

14-то Общо събрание на АСКО

Управителният съвет на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО) свиква годишно Общо събрание на  27 май 2015 г./ сряда/ от 16.00 ч. в Дома на Европа в София (ул.“ Георги С. Раковски“ 124).     Дневен ред на XIV-то Общо събраниена АСКО 16.00-16.30 ч.    Регистрация и плащане на членски внос 16.30–16.45 ч.   Откриване, приветствия 16.45-17.00 ч.    Приемане на дневния ред и доклад на  Мандатната комисия 17.00-17.30 ч.    Отчети за дейността на…

Прочети още >>

БАН стартира кампания за популяризиране и избор на най-великите български научни открития

Възможност за включване с инициативи в кампанията на БАН и в.“Стандарт“! Българската академия на науките и вестник „Стандарт“ дават  старт на кампания за избор на топ 10 на най-великите  научни чудеса с български автор. На специален сайт ще се гласува в две категории – „Научни чудеса на България“ и „Млади откриватели“. Председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров изтъква, че с тази инициатива се поставят 4 основни цели: –        да се…

Прочети още >>