П О С Л А Н И Е от членовете на АСКО към PR – специалистите от мандат 2015 -2019 г.


transparant  asko 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

ДОБРЕ ДОШЛИ В АСОЦИАЦИЯТА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО КОМУНИКАЦИИ В ОБЩИНИТЕ!

 

Преди 15  години ние поставихме началото на една съсловна организация, която:

– подпомага професионалното развитие и усъвършенстване на PR-ите;

– популяризира успешните практики в областта на комуникациите;

– предлага колегиална подкрепа и съпричастност;

– издига авторитета на специалистите по комуникации в обществото.

 

През 2000 г.  ние бяхме само

Амбициозни

Смели

Критични

Оптимисти.

 

За тези 15 години постигнахме

Алтернатива

Самочувствие

Компетентност

Отговорност.

 

Днес ние ви протягаме ръка – да бъдем заедно, да намерим нови партньори и приятели у нас и в чужбина.

 

Да превърнем АСКО в модерна лаборатория са творчески идеи за по-нататъшното демократизиране на нашето общество, прозрачност на управлението, широка обществена подкрепа и активно гражданско участие за взимане на най-верните и ефективни управленски решения на изпълнителната власт за благополучието на хората от нашите общини.

 

Да продължим заедно диалога местна власт – медии – граждани.

 

С професионализъм, обективност и достойнство да постигнем признание и уважение към PR специалиста и към българската община.

 

НИЕ  ДАДОХМЕ НАЧАЛОТО, ВИЕ ДАЙТЕ ЗРЕЛОСТ!