pokanaУправителният съвет на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО) свиква Общо отчетно-изборно събрание на  9 юни 2016 г. (четвъртък) от 15.00 ч. в гр.София, салона на НЧ „Славянска беседа“ (ул.“ Георги С. Раковски“ 127).

 Дневен ред на XV-то Общо събрание на АСКО

15.00 -15.30 ч.    Регистрация и плащане на членски внос

15.30 -15.45 ч.    Откриване, приветствия

15.45 -16.00 ч.    Приемане на дневния ред и доклад на  Мандатната комисия

16.00 -16.30 ч.    Отчети за дейността на Управителния съвет и  на Контролния съвет

16.30 -17.00 ч.    Избор на нов Управителен и Контролен съвет на АСКО

17.00 -17.30 ч.    Програма за развитие – обсъждане

17.30 -18.00 ч.    Разни

Творческа вечер на членовете на АСКО – поетесите Албена Декова, Светлана Николова, писателя Стефан Бонев, текстилните пана на Величка Кучмова и на „чаша вино“ с новоизбрания Управителен и Контролен съвет на Асоциацията.