Управителният съвет на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО) свиква Общо отчетно-изборно събрание на 30 май 2024 г. (четвъртък) от 16:00 ч. в гр. София, конферентната зала на хотел „Шипка“, бул. „Тотлебен“ №34 А.

 Дневен ред на XXIV-то Общо събрание на АСКО

16:00 – 16:15 ч.    Регистрация и плащане на членски внос

16:15 – 16:30 ч.    Откриване, приветствия

16:30 – 16:40 ч.    Приемане на дневния ред и доклад на Мандатната комисия

16:40 – 17:20 ч.    Отчети за дейността на Управителния съвет и на Контролния съвет

17:20 – 18:00 ч.    Избор на нов Управителен и Контролен съвет на АСКО за мандат 2024 – 2028 г.

18:00 – 18:15 ч.    Програма за развитие – обсъждане

18:15 – 18:30 ч.    Разни

Празнично събитие за членовете на АСКО с новоизбрания Управителен и Контролен съвет на Асоциацията и отбелязване на 24-а годишнина на сдружението.