Поздравителен адрес до ръководството на НАСОРБ

25 години – Национална асоциация на секретарите на общини в Република България

Уважаеми колеги,

От името на Управителния съвет на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините /АСКО/, приемете моите най-искрени благодарности за оказаната чест да отбележим заедно 25-та годишнина от учредяването на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България. Бих искала да Ви поздравя за усилията, устрема и борбеността, с която успявате и продължавате да работите всеки ден.

За последните 25 години Националната асоциация на секретарите на общини в Република България /НАСОРБ/ се превърна във важен фактор в живота на българските общини. Четвърт век Вие сте стожер, емблема и място, където професионалните интереси и опитът се развиват заедно, като с Вашата работа допринасяте за усъвършенстването на управлението на общинските администрации в България. 

Използвам днешния празник да Ви уверя, че в наше лице имате доверен партньор и професионална организация, която разбира важността на работата и мисията на общинските служители. Днес, повече от всякога, експертите от местната администрация работят за утвърждаването на публичния авторитет на институцията, за уважението, признателността и доверието на гражданите и съм уверена, че заедно можем да работим в тази посока и да реализираме все повече дейности в интерес на гражданите.

В днешния тържествен ден Ви пожелавам здраве, сила и мъдрост, за да продължите напред в изпълнението на поставените цели!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Диана Димитрова, председател на УС на АСКО

17.11.2022 г.