Община Трявна с проект за разработване на мобилно приложение за местните туристически обекти

Проектното предложение за изработка и внедряване на мобилно приложение, насочено към по-лесното ориентиране на туристите, посещаващи Трявна, е одобрено за финансиране, с което местната власт ще допринесе още повече за развитието на този важен отрасъл за нашия регион. Кандидатстването бе по Процедура BG06RDNP001-19.376 на СНЦ “МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” по подмярка 7.5 “Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони с проектно предложение “Информационно-визуална система за ориентация към туристическите обекти в Община Трявна”.

С предоставените средства на стойност 17 450 лв. без ДДС ще бъде разработен софтуерен продукт, представящ туристическите и природните забележителности на територията на Община Трявна. Мобилното приложение ще бъде качено в магазините за мобилни приложения (google store, apple app) за свободен достъп. Към него ще се създаде интерактивна игра за събиране на виртуални печати, като потребителите ще се отбелязват в играта, в момента, в който се намират в даден обект.

За целта на проекта ще се подаде обща информация за Община Трявна и възможностите за туризъм, включително контакт с общинските институции. Всички туристически и архитектурни забележителности ще бъдат въведени в база данни. За всеки обект ще има точни координати GPS, снимка, информация, работно време, контакти. При създаването на играта ще се предвиди възможност за споделяне на резултатите в различни виртуални социални мрежи. За повишаване интереса към мобилното приложение и играта към него ще се предвидят различен вид виртуални или материални награди. Ще има възможност още за добавяне на места за настаняване и места за хранене,   превозвачески фирми (рент-а-кар) с адрес, контакти, работно време. Ще бъдат създадени информационно-визуални елементи – стикери с QR код за всеки обект и туристически карти.

В мобилното приложение ще има още и туристически информационни карти, на които ще бъдат с отбелязани всички туристически (архитектурни, етнографски и природни) забележителности и маршрути в общината. Картите ще бъдат изработени в три варианта. Съдържанието следва да съдържа качествен и атрактивен снимков, текстов и графичен материал, тематично насочен към промотиране на туристическия материал на туристическите маршрути и обекти в Община Трявна, както и туристически маршрути между Община Трявна и Община Дряново.

Спечеленото проектно предложение включва придобиването на компютърен софтуер, както и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки, които са необходими за мобилното приложение и туристическите карти.

Автор: Юлияна Цанева

Текст и снимки: Община Трявна