Материалите за националната кампания „За чисти и приветливи селища“ се реализираха от Асоциацията на специалистите по комуникации в общините в партньорство с Инициатива местно самоуправление, Националната асоциация на общините в Република България с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие.

Като предварителна подготовка на тази PR кампания бяха проведени фокус групи, в които свои идеи дадоха 75 участници (различни по възраст, социално положение, доходи, образователно и професионално ниво) от общините Борово, Свищов, Вълчедръм и Видин.

Комплектът материали съдържа наръчник за кметове и общински служители за провеждане на публични кампании за пролетно почистване, примерни диплянки, обяви, радио клипове и предметни стимули (значки и стикери), които бяха раздадени на всички общини в страната и много от тях ги използваха. Тези материали подпомогнаха работата на местните власти за подобряване на осведомеността на гражданите по управлението на битовите отпадъци и за по-чисти населени места чрез съвместни усилия.