• Т. Врайкова – Прозрачност и общински стратегии

Практиките са събрани в резултат на едногодишна работа на ТАНЯ ВРАЙКОВА по програма за Международни изследвания към Институт „Отворено Общество“ – Будапеща 2005 – 2006г., в която е работила заедно с още 5 изявени консултанта от Армения, Босна и Херцеговина, Македония, Молдова и Русия.

Темата на проучването е „Прозрачност в разработването и изпълнението на общински стратегии за развитие“ и има за цел да ви въведе в основните елементи на създаване и управление на общинските стратегически документи, като обръща специално внимание на методите и похватите за осигуряване на по-широк кръг участници в процеса, представители на всички активни заинтересовани страни по места, което от своя страна да доведе до повишаване на прозрачността и общественото доверие в общинската институция.

Отворете тези PR практики като Word документ

Отворете тези практики като WORD документ

Ул. Кьосева – Местната власт в Америка

Практиките са събрани в резултат на надлюденията на УЛЯНА КЬОСЕВА вурху работата на местната власт в град Сидер Рапидс (120 000 жители) и град Нютънпо (6000 жители)

Посещението там е по проект „Демонстриране на демокрация: Повишаване на прозрачността и свободата на информация в органите за местно самоуправление в България, Унгария, Полша, Словакия и Словения“ – програма за практическо обучение в САЩ на представители на местното самоуправление, финансирана от Държавния департамент на САЩ. Участвали са 14 представители на местната власт от България, Унгария, Полша, Словакия и Словения

А в своите наблюдения Уляна Кьосева споделя основните й наблюдения за работата на местната власт в Америка, които БИ ИСКАЛА да ги има и у нас

Отворете тази PR практика като WORD документ

Н. Петрова – PR Кампании

Практиките са събрани в резултат на специализацията на НАДЯ ПЕТРОВА пв институт за развитие на демокрацията „Роберт Шуман“ – Будапеща

Отворете тези PR практика като WORD документ