Добра практика: Създаден е online портал за сигнали към община Асеновград

Комуникацията между жителите на община Асеновград и общинската администрация беше изключително подобрена и улеснена чрез създаването на online портал за сигнали.

Платформата започна да функционира на 09.03.2020 г. За много кратко време Порталът успя да осигури обратна връзка от гражданите към общинското ръководство. Чрез платформата всеки може да подаде оплакване, да изпрати въпрос или да отправи предложение. Сигналите, които се подават, както и отговорите от съответния административен отдел, се публикуват публично (освен ако това не е изрично отказано от подателя). Отделно, на изпращача се отговаря и по e-mail. Всеки сигнал, при постъпването си, получава входящ номер с час и дата на приемане. Води се и електронен регистър с история на сигналите.

***

Платформата се управлява и контролира от двама служители на администрацията. Създадени са вътрешни правила за работа с платформата. Срокът за отговори по жалбите е 14 дни, като в случаи на необходимост от допълнително проучване, огледи или проверки, същият може да бъде удължен. Съгласно АПК, не се обработват анонимни сигнали.

Служителите, които са ангажирани с функционирането на online портала, следят за спазването на сроковете, като изискват отговорите от съответните отдели. За удобство при търсенето в платформата е предложена търсачка, чрез която потребителите могат да зададат ключова дума и по най-бързия начин да намерят сигнала, който ги интересува.

Online порталът създава улеснение за хората, като им спестява време – вместо да посещават лично общината, за да подават сигнали, жалби и да отправят въпроси. Платформата е безопасно и съвременно средство за обратна връзка и директна комуникация между гражданите и администрацията от всяка точка на света.

Порталът за сигнали е разположен в горната част на официалния интернет сайт на община Асеновград – точно до логото и телефонния номер: https://www.asenovgrad.bg/ или на следния линк: https://signals.asenovgrad.bg/.

Кликвайки еднократно с мишката върху бутона „Портал за сигнали“, потребителят автоматично влиза в нова секция, разделена в 3 графи: „Сигнали“; „Предложения“; „Въпроси“. Попълването е изключително лесно и няма нужда от предварителна регистрация. Единственото по-важно условие е потребителят да впише електронна поща, на която ще получи линк за потвърждение. Кликвайки върху него само веднъж, подаващият сигнала ще е сигурен, че той е пристигнал в община Асеновград. Порталът за сигнали изисква вписване на имената, телефонен номер и e-mail, като потребителят има право да избере дали тези данни, заедно с отговора да бъдат публикувани на сайта на община Асеновград, или само той да получи отговора. Освен това, всяко едно действие, от страна на общинския служител, ангажиран с дадените сигнали, предложение или въпрос, се отразява, като гражданинът получава своевременна информация на e-mail-а си. Целта да се ползва електронна поща е именно да бъде избегнато изпращането на анонимни сигнали – така, както се прави във всички институции.

В мобилната версия на сайта на община Асеновград порталът за сигнали може да бъде открит в Меню. Към края на септември на платформата са постъпили близо 2350 бр. сигнали.

Текст и снимка:
Община Асеновград
„Връзки с обществеността и протокол“

Атанаска Давидова

Добра практика в Община Асеновград.pdf