Да ни е честит новия Управителен и Контролен съвет на АСКО за мандат 2020 – 2024

Управителен съвет

  1. Веска Тодорова (Самоков) – председател
  2. Михаела Малеева (София) – изпълнителен директор
  3. Таня Балабанова (Сливен) – зам.-председател
  4. Бояна Кирилова (Велинград) – член
  5. Диана Димитрова (Елин Пелин) – член

Контролен съвет

  1. Миглена Въгленова (Габрово) – председател
  2. Гергана Стоева (Гълъбово) – член
  3. Лазаринка Лазарова (Чавдар) – член

Всички заедно в АСКО и пълен напред!