Годишна среща на АСКО – семинар, Общо събрание и творческа вечер

PokanaИмаме удоволствието да Ви поканим като член на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО) и  специалист по Връзки с обществеността във Вашата община или  ако отговаряте и за обществените комуникации във Вашата организация, да се присъедините към националната професионална мрежа на АСКО  и да участват в нашето събитие. Годишната среща на специалистите по Връзки с обществеността в общините ще се състои  на 9  и 10 юни 2016 г. (четвъртък и петък) в гр.София, зала на НЧ „Славянска беседа“ (ул. „Г.С.Раковски“ 127) и ще включва:

 • семинар  на  тема: „Още една стъпка за професионалното усъвършенстване на PR специалистите“
 • XV-то Общо събрание на АСКО
 • творческа вечер на членове на Асоциацията.

Събитието има за цел да развива националната мрежа на експертите, които отговарят за обществените комуникации в общините. В двата дни ще се обменя професионален опит и добри практики, срещи с други сродни организации и възможност за партньорства, ще се дискутира инструментариум за  изграждане на обществено доверие и формиране на положителен публичен образ на местното самоуправление.

Обучителният семинар е  без такса участие за членове на Асоциацията, платили членския си внос за 2016 г.*, а за останалите  участници – 50 лв., които трябва да се внесат на  банковата сметка на АСКО: Банка ДСК, IBAN:BG57STSA 93 000 000 174 537. Нощувката и транспортните разходи са за сметка на участниците. Може да си резервирате нощувка на 9 юни в хотел „Славянска беседа“ на е-mail: sales@slavyanska.com до 3 юни с отстъпка за АСКО.

* Участниците в семинара, които не са членове на АСКО могат да се запознаят предварително с дейността и Устава на Асоциацията на www.asko-bg.com  и да подадат документи за членство преди събранието. Това ще даде възможност и на новите членове да участват равностойно в работата му за определяне стратегията за развитие на организацията и избора на ръководни органи.

Годишен членски внос: за общини –  100 лв,. за физически лица – 30 лв,. + 10 лв. встъпителен. При членство на общини като юридическо лице могат да се изпращат на събития и да ползват преференции за услуги неограничен брой служители от организацията.

Крайният срок да потвърдите участие за събитието е до 3 юни 2016 г. (петък) на e-mail: m_maleeva@abv.bg. Моля напишете: име, фамилия, организация, длъжност и мобилен телефон.

За допълнителна информация: Михаела Малеева – GSM 0884-070-004

ПРОГРАМА

9 -10  юни 2016 г., гр. София, зала на НЧ „Славянска беседа“ (ул.“Г.С.Раковски“ 127)

(от Централната гара и автогара с метро до спирка „СУ „Св.Кл. Охридски“ или трамвай №12)

9 юни 2016г.

(четвъртък)

12.00-13.00 Регистрация
13.00-13.30 Откриване и  приветствия от партньорите от професионалната общност, НПО, СУ „Кл.Охридски“, регионални асоциации и др.
13.30-14.30 Управление на институционалните комуникации при природни и причинени от човешката дейност кризи – д-р Боян Кутевски, НБУ и мениджър “Връзки с обществеността” в Стратконс ЕООДКомплексно административно обслужване /КАО/ в общините и правни услуги по ЗОП – доц. Ирина Цакова, Европейски център по  законодателство
14.30-14.45 Кафе-пауза
14.45-15.00 Регистрация за Общото събрание на АСКО и плащане на членски внос
15.00-16.30 Общо събрание на АСКО
16.30-17.30 Творческа вечер с членове на АСКО: поетесите Албева Декова, Светлана Николова и текстилните пана на  Величка Кучмова.
17.30-18.30 „На чаша вино“ с новоизбрания УС и КС на  АСКО
10 юни 2016 г.(петък)
 9.00-10.30 Успешна формула за публично-частно партньорство – Веска Tодорова (Самоков)Апатията на медиите в Смолян – престараването на пиара или липсата на мотивация – Виолета Филипова(Смолян)Красивата община Чавдар с перспективи за развитие в сферата на туризма – Павлина Павлова (Чавдар)

Публичност и информация по европроекти – опитът на община Габрово“- Миглена Въгленова

Публичност и обществена подкрепа при реализиране на европейски проекти“ – Юлия Антанасова  (Ихтиман)

 

10.30-11.00 Кафе-пауза
11.00-12.30 Национална кампания на АСКО „За чисти и приветливи селища“ –Красимира Кузманова (Козлодуй)ЗДОИ – дългогодишен опит, положителни практики и новите предизвикателства – Таня Балабанова (Сливен)Дискусия: Как да ползваме професионалния опит на колегите си от АСКО за  усъвършенстване на ежедневната си работа?

Модератор: Михаела Малеева (изп.директор, АСКО)

 ДНЕВЕН РЕД НА XV-ТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСКО

Начало: 15.00 часа на 9 юни 2016 г.  в залата на НЧ „Славянска беседа“, гр.София

 • Регистрация и плащане на членски внос
 • Откриване, приветствия
 • Приемане на дневния ред и доклад на  Мандатната комисия
 • Отчети за дейността на Управителния съвет и  на Контролния съвет
 • Избор на нов Управителен и Контролен съвет на АСКО
 • Програма за развитие – обсъждане
 • Творческа вечер на членове на Асоциацията: поетесите Светлана Николова, Албена Декова и Величка Кучмова – изложба текстилни пана.
 • „На чаша вино“ с новоизбрания Управителен и Контролен съвет на АСКО