АСКО бе партньор на „25 години Лятна школа по ПР – а сега накъде?“ на Нов български университет

В дните от 22 до 24 юни 2023 г. в Нов български уноверситет, гр. София се проведе юбилейната ХХV ЛЯТНА ШКОЛА по Пъблик Рилейшънс. Събитието тази година премина под надслов „25 години Лятна школа по ПР – а сега на къде?“, а партньори на университета през 2023 г. бяха професионалните организации АСКО, БДВО и БАПРА.

В официалното откриване на ПР школата на 22 юни взеха участие трима представители на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините – Диана Димитрова, председател на УС на АСКО, старши експерт „Връзки с обществеността“ на Община Елин Пелин, Елена Стойчева, зам.-председател на УС на АСКО, PR експерт в рекламна агенция „Бранд Ню Айдиъс“ и Галина Миткова, член на УС на АСКО, началник-отдел „Канцелария и административно обслужване“ в Община град Добрич.

***

Лятната школа по ПР е традиционна инициатива, организирана от Нов български университет, чиято реализация води до видими резултати в сферата на обществените комуникации. На нея се събират университетски изследователи и преподаватели, както и представители на практиката, браншовите организации и студенти.

Утвърдената лятна школа по ПР на НБУ се отличава и със своя интердисциплинарен характер, включвайки участието на изследователи от различни направления като обществени комуникации, политически науки, изкуствознание, икономика, изящни изкуства и др., свързани с практикуването и граничните изследвания на ПР.

Сесиите на лятната школа всяка година включват лекции, доклади, академични презентации и научни съобщения на лектори и преподаватели с доказан опит в областта на ПР, медиите и комуникациите.

***

Организатор:
департамент „Медии и комуникация“ на Нов български университет

Лектори и модератори:
проф. д-р Десислава Бошнакова, проф. д-р Росен К. Стоянов, доц. д-р Евелина Христова

Конференцията бе част от дейностите по разпространение на резултатите на проект EUMEPLAT, програма Хоризонт 2020 на ЕС. Докладите и научните съобщения от школата всяка година се публикуват в рецензиран сборник на НБУ.

Международната Лятна школа по ПР – 2023 г. „А сега накъде?“ премина в пет основни тематични направления:

  • История и теория на ПР.
  • Дигитализация на комуникацията.
  • Манипулация, фалшиви новини и други негативни практики и тяхното преодоляване.
  • Специални събития.
  • Пъблик афеърс и гражданска комуникация.