Предистория

Архитектурата и паметниците на Велико Търново безрезервно говорят за съществената роля на града в историята на България. За съжаление, въпреки, че хората на Велико Търново са горди със своето наследство, съвсем наскоро паметниците на културата пострадаха, поради две основни причини:

 • Държавата или другите собственици нямат пари, за да ги поддържат; и
 • Те стават все по-привлекателен обект на вандализъм, най-често под формата на русуване на графити.

Средствата, отделяни от общината за почистване на паметниците постоянно нарастват, но тъй като гражданите играят основна роля в процеса, оказва се, че общината води битка, която изглежда никога няма да спечели.

Разгледайте цялото представяне на кампанията

Планиране и дизайн на кампанията

Цели

 • Фокусиране вниманието на обществото върху проблемите с опазване паметниците на културата.
 • Информиране на гражданите за значението на паметниците за туристическата индустрия в града.
 • Изграждане на партньорство с различни социални групи в града за защита паметниците на културата.

Стратегия

Силните страни на специалиста по връзки с обществеността на община Велико Търново са неговите способности да организира хора и събития, както и да изгражда ефективни партньорства. Тези качества трябваше да се покажат чрез търсене на събития за различните обществени групи, които да им предоставят възможността да участват в разрешаването на проблемите.

Беше решено да се проведе позитивна кампания, тъй като младите хора едва ли биха отреагирали на поучителен тон. Следователно, идеята за изграждане на стена за рисуване на графити би била много подходяща.

Целеви групи

Основната целева група на кампанията са младите хора, но общинският експерт по връзки с обществеността реши да включи и други обществени групи.

 • Деца и млади хора
 • Граждани над 45, които могат да помогнат за подаване на сигнали за рисуване на графити
 • Бизнес кръгове, свързани с туризма
 • НПОта, младежки организации, училища
 • Медии

Съобщения

 • Ние трябва да работим заедно, за да запазим нашите паметници, защото те са част от нашата история и култура и са символ на нашата гордост.
 • Паметниците са по-хубави чисти.
 • Паметниците привличат туристите и това ще ни донесе повече пари.
 • Познаваме ли паметниците в нашия град?

Тактики

 • Викторина в местните медии с награди / спонсори и реклама /
 • Във връзка с празника на града – информация в медиите за културните паметници
 • Информация в интернет за културните паметници с помощта на млади хора
 • Конкурс на тема „Изкуството срещу вандализма“
 • Формиране на демонстрационна група за почистване на паметниците при старта на кампанията
 • Конкурс за плакат на кампанията
 • Медийна кампания
 • Гореща линия

Прочетете стратегията на кампанията като PDF файл.

Разгледайте цялото представяне на кампанията

Резултати

Кампанията беше изключително успешна в привличането на гражданите и в изграждането на партньорства с младите хора, основна целева група на кампанията.

Младите хора участваха много активно във всяка от инициативите на кампанията. Тяхното чувство за съпричастност беше окуражавано от общинският експерт, който винаги беше готов да ги съветва и да изслушва техните виждания.

След като паметника на Асеневци беше почистен за първи път, нови графити се появиха малко след това. Паметникът беше почистен наново и от тогава няма данни за графити върху него. В двете инициативи по почистването учениците участваха с ентусиазъм и изразиха готовност да участват и в други подобни инициативи.

Младите художници на града търсят начини, за да им се предостави възможност да декорират неугледните стени на града с красиви рисунки (графити).

Гражданската инициатива за търсене на решение за бъдещето на хана „Хаджи Николи“ събра много поддръжници.

Разгледайте цялото представяне на кампанията