Контакти

Михаела Малеева, изпълнителен директор

Асоциация на специалистите по комуникации в общините (АСКО)

ул. „Козлодуй“ № 40, ет.2, 1202 гр.София, България

GSM 359 884 070 004,

е-mail: m_maleeva@abv.bg, amco@abv.bg

www.asko-bg.com

 

Въпроси и коментари са добре дошли.

* Всички полета са задължителни