Банкова сметка и данни за фактура

Банкова сметка

АСКО
ДСК София, клон 3
IBAN: BG57STSA93 000 000 174 537
BIC:STSABGSF
1202 гр.София, ул.Козлодуй №40, ет.2
ЕИН по Булстат:130 340 038   (без BG)
МОЛ: Михаела Малеева