22 години опит, професионализъм, развитие

Презентация за дейността на АСОЦИАЦИЯТА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО КОМУНИКАЦИИ В ОБЩИНИТЕ /АСКО/.

***

КОИ СМЕ НИЕ? НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ И ПРЕДИМСТВА