14-то Общо събрание на АСКО

pokanaУправителният съвет на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО) свиква годишно Общо събрание на  27 май 2015 г./ сряда/ от 16.00 ч. в Дома на Европа в София (ул.“ Георги С. Раковски“ 124).

 

 

Дневен ред на XIV-то Общо събраниена АСКО

16.00-16.30 ч.    Регистрация и плащане на членски внос

16.30–16.45 ч.   Откриване, приветствия

16.45-17.00 ч.    Приемане на дневния ред и доклад на  Мандатната комисия

17.00-17.30 ч.    Отчети за дейността на Управителния и Контролния съвет

17.30-17.45 ч.    Програма за развитие – обсъждане

17.45-18.00 ч.    Разни и представяне на стихосбирката „Дъждовни магистрали“ на Св. Николова

18.30 ч.             Коктейл и неформално обсъждане на идеи за развитие на организацията

Общото събрание ще бъде проведено в рамките на двудневен семинар на 27 и 28 май 2015 г. на тема:“Как се гради публичен образ?“, с лектор Васил Чобанов – директор на програма“Хоризонт“ на БНР, дългогодишен журналист и PR на държавни институции. Предстои да бъде публикувана програмата на семинара, условията за участие и възможност за ползване на преференциални цени за хотел.

За допълнителна информация: Михаела Малеева, изп. директор на АСКО, GSM 0884 070 004