Участие на АСКО в конференция „По-добро сътрудничество, по-добри данни“

NSI

Националният статистически институт съвместно с Евростат – статистическата служба на Европейския съюз, беше домакин на Конференция за потребителите на европейска статистическа информация в България на тема „По-добро сътрудничество, по-добри данни“, която се състоя на 25 юни 2018 г. в хотел Хилтън, София.

Събитието се проведе в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и по повод 138-ата годишнина от създаването на статистическата институция в България.

Михаела Малеева, изпълнителен директор на Асоциация на специалистите по комуникация в общините поздрави НСИ по повод 138-та годишнина от създаването и представи темата „Българските общини и европейската статистическа информация“.

В същата сесия „Ползата от европейската статистическа информация при изготвяне на анализи, вземане на решения и мониторинг – добри практики“ взеха участие и Серги Сергиев, директор на Data Science Society, Боян Захариев, програмен директор на институт „Отворено общество“, Ангелина Иванова, преподавател по математическа лингвистика, Явор Алексиев, основател и главен редактор на Инфограф, гл. ас. д-р Стоянка Черкезова от ИИНЧ към БАН.

Събитието беше  открито от председателя на НСИ Сергей Цветарски, а генералният директор на Евростат Мариана Коцева направи презентация „Потребителите на първо място“ и запозна аудиторията със съвременните начини за предоставяне на данни от европейския статистически офис.

По време на конференцията бяха представени добри практики в областта на разпространението, интерпретирането и анализа на статистическите данни, като беше подчертана ролята и значението на европейската статистическа информация за развитието на държавата, бизнеса, науката, неправителствения сектор и цялото общество.