Избран е нов Управителен и Контролен съвет на АСКО за мандат 2024 – 2028

***

Управителен съвет

  1. Диана Димитрова (ОП СПТО – София) – председател
  2. Елена Стойчева (Рекламна агенция Brand New Ideas) – зам.-председател
  3. Галина Миткова (Община град Добрич) – зам.-председател
  4. Бояна Сестримска (Община Велинград) – член
  5. Юлияна Цанева (Община Трявна) – член

Контролен съвет

  1. Миглена Въгленова (Община Габрово) – председател
  2. Гергана Стоева (Община Гълъбово) – член
  3. Анелия Пискова (Община Чепеларе) – член

Промените в УС и КС на АСКО са взети с решение на участниците в XXIV Общо отчетно-изборно събрание на АСКО, проведено на 30 май 2024 г. в гр. София.

За председател на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините /АСКО/ през новия мандат 2024 – 2028, с решение на Управителния съвет и с единодушие, бе избрана отново Диана Димитрова от ОП СПТО – София.

Всички заедно в АСКО и пълен напред!