Структурен диалог за включване на младите роми в обществените процеси за формиране на младежки политики

Асоциацията на специалистите по комуникации взе участие в събитие на новите ни партньори Сдружение „Жажда за живот“ – Сливен. Националният форум на тема „Структурен диалог за включване на младите роми в обществените процеси за формиране на младежки политики” се проведе в гр. Банско от 20 до 25 септември 2018 г.

Изпълнителният директор Михаела Малеева и заместник-председателят на УС Таня Балабанова на АСКО работиха с участниците за стимулиране на  по-активното участие на младите хора в местните младежки политики и в процесите на вземане на решения. По време на обучението младите роми имаха възможност да ползват опита на експертите от Министерство на младежта и спорта, Министерство на здравеопазването, чуждестранни доброволци и няколко неправителствени организации.

Участниците във форума имаха възможност по интерактивен начин да обсъдят и намерят решения на настоящите проблеми на младите хора в неравностойно положение при включването им в местните политики.

Млади хора на възраст между 18 и 30 години, представители на младежки неправителствени организации и неформални младежки обединения, ученици и работещи в различни сфери, дискутираха актуални проблеми, споделиха трудности и добър опит на регионално и национално ниво.

Участниците във форума изработиха предложения за подобряване структурния диалог между младите и институциите в България и взаимодействие на младежки НПО и местната власт.

42257192_10218348041959442_5387087096081022976_o 42246745_10218339446904571_749924126222712832_o 42194683_10218339452744717_2934272797079240704_o 42426834_2012118902172062_165129015651205120_n 42380584_10218348034839264_6025877032259289088_o42314541_10218348049279625_5885567339826511872_o1mini Bansko