„Следващата стъпка в комуникациите“ – Годишна среща на АСКО – юли 2023

На 27 и 28 юли 2023 г. в гр. Велико Търново, в Конферентна зала на хотел „THE HILL“ се проведе поредната успешна среща на професионалните комуникатори в общините и членове на АСКО. В събитието, преминало под надслов „Следващата стъпка в комуникациите“, взеха участие 30 представители на общини от цялата страна, както и гости от партньорски организации.

***

Двудневният семинар и Годишната среща на АСКО предоставиха на участниците в професионалното събитие новостите в сектора, обобщиха натрупания ПР-ски опит през изминалата година, а също така се превърнаха в своеобразен форум за обмен на добри практики в публичната комуникация.

Екипът на АСКО благодари на домакините от хотел „THE HILL“ за гостоприемството, което ни предоставиха по време на обучениято, както и на Община Велико Търново за топлото посрещане!

В първия ден на професионалния PR семинар гост-лекторът г-жа Мариела Кючукова, дългогодишен ръководител на дирекция „Протокол“ на Министерския съвет, представи пред общинските експерти темите, свързани с работата на специалистите по комуникации при организиране на събития и международни срещи. Дискутирани бяха различни казуси от практиката на общинската администрация и често допусканите грешки при организиране и провеждане на официални събития, както и преложения как да бъдат избегнати.

Модератори на уъркшопа за по-ефективна работа с НПО сектора бяха Мая Цанева – граждански активист и председател на Сдружение „Безопасни детски площадки“ и Диана Димитрова – председател на УС на АСКО и комуникационен експерт от Община Елин Пелин. Работата по групи в залата доведе до полезни изводи и решения, които биха подпомогнали работата на двете страни – общини и неправителствени организации, за съвместно осъществяване на инициативи.

ХХIII-тото Общо събрание на АСКО, което прие отчетите на Управителния и Контролния съвет и обсъди програмата за развитие на организацията, се проведе в отворен формат с ползотворни дискусии за бъдещето на професионалната асоциация. С единодушно решение на общото събрание бяха актуализирани таксите за членски внос и обучения, които влизат в сила от 2024 г.

Вечерта членове на асоциацията и гостите на професионалния семинар успяха да се насладят на феерията „Звук и светлина“ – онази магия, която те пренася векове назад, а самият Царевец оживява пред очите на гостите на Велико Търново с величието на миналото.

С дискусионен панел на тема „Институционален PR по време на избори“ Галина Миткова – член на УС на АСКО откри диалога в сутрешната сесия на втория работен ден. Водещ на дискусията бе и ас. д-р Йордан Карапенчев, преподавател от ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски“. В рамките на темата за „Управление на имиджа и изграждане на авторитета на общинската администрация чрез публична комуникация“ двамата представиха опита си в работата с целевите публики и местната общност, както и гледната точка на специалиста по връзки с обществеността и реклама. Обсъдени бяха различни подходи в комуникацията с медиите и гражданите, бяха представени примери от конкретната работа с журналистите. Семинарът прикючи със задълбочена професионална дискусия по казуси от ежедневната работа на комуникационните специалисти в общините.

Общинските ПР експерти и гости на семинара „Следващата стъпка в комуникациите“ споделиха, че двата дни с обучения, лекторите, темите на годишната среща и възможността за обмяна на професионален опит са били интересни, зареждащи и наистина ползотворни за тяхната работа като комуникационни специалисти в местната власт.

До края на годината АСКО ще организира още един професионален семинар за своите членове, непосредствено след местните избори – през ноември 2023 г. с актуални и практически теми за новия управленски мандат и утвърдени експерти за лектори. Очаквайте допълнителна информация за събитието!

Имаме удоволствието да Ви поканим като членове на АСКО или наши гости на предстоящото обучение и среща на експертите по връзки с обществеността от общините, организирано от асоциацията през настоящата изборна година.

АСКО продължава да работи дългосрочно и ефективно за надграждане на професионалните умения на експертите в сферата на публичната комуникация на общините.

Галерия от снимки в дните на професионалния семинар във Велико Търново.