Семинар „ПРофесионални PRедизвикателства“ през октомври 2022 г.

На 20 и 21 октомври 2022 г. в гр. Пловдив, конферентната зала на комплекс „Острова“ се проведе практически семинар на тема: „ПРофесионални PRедизвикателства“, организиран от АСКО.

Семинарът бе посветен на Деня на българската община и местното самоуправление – 12 октомври и се организира с любезното партньорство на БДВО. Събитието е изключително важно по своята същност, събирайки десетки общински специалисти по PR, членове и гости на сдружението.

Политологът Първан Симеонов, един от водещите експерти в института по социология „Иван Хаджийски“, бе лектор на семинара, проведен от Асоциацията на специалистите по комуникации в общините, в гр. Пловдив.

Първан Симеонов изнесе лекция на тема „Как изборният маратон пречи за получаване на обществено доверие на местно ниво“. Актуалността ѝ е особено голяма в настоящата кризисна политическа ситуация, в която се намира България.

Семинарът на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините продължи с темата „Институционален PR – парадигми и предизвикателства. Алгоритъм на PR кампаниите“. Тя бе представена пред PR експертите от доц. д-р Димитрина Стефанова.

Доцент по „Обществени комуникации и информационни науки“ (Стратегии и тактики в PR) в Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград, доц. д-р Стефанова е автор на монографията „Стратегически компоненти в PR-планирането“, съавтор в книгите „Алгоритъм на PR кампания“, „Мениджмънт на кризи. Теоретични и практически основи“ и „Ефективни комуникации в публичния мениджмънт“, и учебни помагала за практическото обучение на студентите от специалност „Връзки с обществеността“. Има десетки публикации в научното поле на управлението на обществените и кризисните комуникации и отношения.

Следващата тема в професионалния семинар също бе представена от водещ в комуникационната сфера академик. Специалистите по комуникации в общините работиха заедно по казуси, свързани с темата „Управление на човешките ресурси в публичния сектор“, водена от проф. Валентин Василев от ВУСИ – експерт в областта на администрацията и управлението.

Професор Василев преподава „Национална сигурност“ във Висшето училище по сигурност и икономика, гр. Пловдив и е ръководител на „Център за лидерство и публични политики“.

От 2000 до 2021 г. той е част от екипа на ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград, бил е заместник-декан на Правно-исторически факултет и ръководител на катедра „Национална сигурност и публична администрация“. Автор е на повече от сто публикации в научни издания в България и чужбина, както и на седем монографични издания в областта на мениджмънта на човешките ресурси, кризисните ситуации; екипната форма на работа; организационното поведение и мотивацията; публичния мениджмънт и публичните политики.

В рамките на втория ден от семинара на АСКО под надслов „ПРофесионални PRедизвикателства“ се проведе дискусионен панел на тема „Дезинформацията и ролята на PR” с гост-лектори от БДВО – Иван Янакиев и Александър Кръстев.

Александър Кръстев от над 15 години съвместява любовта си към словото като практик в сферата на дигиталната комуникация и връзките с обществеността, и основател на най-големия сайт за книги и четене у нас “Аз чета”. Създател е на първата българска агенция за LinkedIn маркетинг BookMark и е един от основателите на Читалище.то. Преподава в НБУ и СофтУни и организира програми, в които могат да се включват ученици от цялата страна.

Иван Янакиев е собственик и основател на Propaganda Group – мрежа от допълващи се бизнеси, работещи в екосистема от независими организации, които споделят експертиза и колаборират по различни проекти. В биографията си Иван Янакиев има солиден над 16-годишен опит в областта на корпоративните и вътрешни комуникации, маркетинга и връзките с обществеността на международни компании и институции в редица сектори – политика, телекомуникации, технологии, банки, финтех и др.

Като част от програмата гостите на семинара бяха запознати с резултатите от изследването по вътрешни комуникации в обществения сектор под надслов „Комуникация в бункер – предизвикателството на PR в XXI век“, създадено от г-жа Диана Димитрова, председател на УС на АСКО.

Над 40 специалисти по връзки с обществеността от публичния сектор получиха сертификати за своето участие в семинара. Асоциацията на специалистите по комуникации в общините /АСКО/ приветства новите членове на сдружението, чийто комуникационни експерти посетиха семинара – Община Пловдив и Община Костинброд.

През следващата година предстоят още нови срещи на PR специалистите, обучения, семинари и професионални предизвикателства от АСКО.