ПОКАНА – Управителният съвет на АСКО свиква Годишно Общо събрание за 2023 г.

Управителният съвет на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините /АСКО/ свиква Годишно Общо събрание на 27 юли 2023 г. (четвъртък) от 17.30 ч. в гр. Велико Търново, на адрес: ж.к. „Варуша – юг“, ул. „Никола Пиколо“ №2 – Конферентна зала на хотел „THE HILL“.

***

Дневен ред на XXIII-то Общо събрание на АСКО

Начало: 17:30 часа в Конферентна зала на хотел „THE HILL“, гр. Велико Търново

  •  Регистрация и плащане на членски внос
  •  Откриване, приветствия
  •  Приемане на дневния ред и доклад на  Мандатната комисия
  •  Отчети за дейността на Управителния съвет, финансово състояние на АСКО и отчет на Контролния съвет
  •  Програма за развитие – обсъждане
  •  Разни

В рамките на отчетното събрание на асоцията ще бъде предоставена възможност за неформални контакти между членовете на АСКО и обсъждане на партньорски проекти между общините.