Връзки с обществеността и тайните на общуването

На 20 и 21 януари 2020 г. се проведе първото за годината и за новия мандат двудневно обучение на АСКО на тема “ ПР и тайните на общуването“. Много пъстра и мотивирана група, която преживя с интерес всички учебни казуси. Пожелахме си летящ старт в началото на новия мандат!
Да поздравим и новите членове:
1. Атанаска Маркова – община Асеновград
2. Анета Савова и Иво Пенев – Столичен инспекторат,СО
3. Виктория Майсторова – община Козлодуй

Обявявам и програмата с обученията за първите 6 м., за да имате време да планирате личните си и служебни ангажименти.
12 и 13 март в София – Вътрешни комуникации
23 и 24 април в Сливек – Комуникации по време на Преброяване 2021, съвместно с НСИ + Отчетно изборно събрание на АСКО
без такса участие за членове
17 и 18 юни в полите на Витоша – Комуникации по време на криза ( съвместно с БЧК) + 20 рожден ден на АСКО