Годишна среща и XXI Общо отчетно-изборно събрание на АСКО, проведени на 22-23 юли 2021 г. в гр. Троян

АСКО (Асоциацията на специалистите по комуникации в общините) проведе своята традиционна Годишна среща и семинар с теми „Как да усъвършенстваме и да постигнем баланс между живото и онлайн общуване в общинската администрация“ в Информационно-културния център в град Троян на 22 и 23 юли 2021 г.

В първия ден от годишната среща изпълнителният директор Михаела Малеева представи картата на България „Един за всички, всички за един“. В професионалния семинар пред членовете на асоциацията тя представи и темите „Какво е информацията и как да бъдем властелини на информацията? Пряко общуване – прозира личността“.

След това се проведе XXI-то отчетно-годишно събрание на АСКО. Бяха изслушани и приети отчетите за дейността на Управителния съвет и на Контролния съвет.

Основателят и дългогодишен деец на АСКО Михаела Малеева предаде щафетата на управлението на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините на своите колеги като освободи поста си като изпълнителен директор и член на УС. Веска Тодорова (Самоков) също подаде своето заявление за напускане на УС на АСКО.

Към  УС на АСКО – Диана Димитрова (Елин Пелин), Таня Балабанова (Сливен), Бояна Кирилова (Велинград) се присъединиха Елена Стойчева (Елин Пелин) и Галина Миткова (Добрич). Диана Димитрова бе избрана за председател на Асоциацията с единодушие, а изпълнителен директор не бе избран, понеже спрямо устава на АСКО не е задължително да има такъв.

В рамките на втория ден от семинара – 23.07.2021 г. гостите от различните краища на България посетиха Националното изложение на художествените занаяти в с. Орешак, където Михаела Малеева презентира темите „Силата на интернет общуването“, „Какво е важно за публиката?“, „Енергията на екипа“ и „Интернет общуването – богатство или проклятие?“.

Специалистите по връзки с обществеността от общините проведоха дискусия по темите, обмениха опит и достигнаха до извода, че „Рецепта няма, вие сте на ход“.

Годишна среща и XXI Общо отчетно-изборно събрание на АСКО в гр. Троян

Членовете на АСКО и участниците в годишната среща разгледаха Троянския манастир „Успение Богородично“. Вяра Дочева от Отдел „Култура и образование“ на община Троян ги запозна с историята на изложението, на манастира и с културните институции в Троян.

Управителен съвет

  1. Диана Димитрова (Елин Пелин) – председател
  2. Елена Стойчева (Елин Пелин) – зам.-председател
  3. Галина Миткова (Добрич) – член
  4. Таня Балабанова (Сливен) – член
  5. Бояна Кирилова (Велинград) – член

Контролен съвет

  1. Миглена Въгленова (Габрово) – председател
  2. Гергана Стоева (Гълъбово) – член
  3. Лазаринка Лазарова (Чавдар) – член

Промените в УС на АСКО са взети с решение на XXI Общо отчетно-изборно събрание на АСКО, проведено на 22 юли 2021 г. в гр. Троян.