Промени в състава на Управителния съвет на АСКО за мандат 2020 – 2024

Управителен съвет

  1. Диана Димитрова (Елин Пелин) – председател
  2. Елена Стойчева (Елин Пелин) – зам.-председател
  3. Галина Миткова (Добрич) – член
  4. Бояна Кирилова (Велинград) – член
  5. Таня Балабанова (Сливен) – член

Контролен съвет

  1. Миглена Въгленова (Габрово) – председател
  2. Гергана Стоева (Гълъбово) – член
  3. Лазаринка Лазарова (Чавдар) – член

Промените в УС на АСКО са взети с решение на XXI Общо отчетно-изборно събрание на АСКО, проведено на 22 юли 2021 г. в гр. Троян.

За нов председател на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините с решение на Управителния съвет с единодушие бе избрана г-жа Диана Димитрова от Община Елин Пелин.

Всички заедно в АСКО и пълен напред!