Община Трявна спечели два проекта – за закупуване на видео стена с озвучителна система и за усъвършенстване на системата на уличното осветление

Община Трявна, член на АСКО /Асоциация на специалистите по комуникации в общините/, спечели за пореден път два нови проекта за подобряване на средата за живот в общината.

Реализацията на първия проект ще допринесе още повече за балансираното и устойчиво развитие на местното население, както и за културният просперитет на възрожденския град.

Одобреният проект е за закупуване на нова светодиодна видео стена в комплект с управление, софтуер, транспортни кейсове и мобилна озвучителна система, чрез които ще се представя и опознава културно-историческото наследство на Община Трявна и региона. Припомняме, че местната власт кандидатства за финансиране в началото на 2022 година, а към днешна дата административният договор вече официално е подписан с Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

Одобрената безвъзмездна финансова помощ е по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год. Стойността на проекта е 69 996 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 30.06.2025 година.

Научете повече: https://tryavna.bg/obshtina-tryavna-specheli-proekt-za-zakupuvane-na-video-stena-i-ozvuchitelna-sistema/

***

Вторият спечелен проект на Община Трявна е за усъвършенстване и надграждане на системата за управление на уличното осветление в населените места от нейната територия. Проектното предложение, с което местната власт кандидатства бе одобрено от Националния доверителен еко фонд, а административният договор бе официално подписан през изминалия месец. Стойността на проекта е 49 996 лв.

Надграждането на системата ще позволи да се селектира нужното състояние на всяко едно табло и да стартира процес на прилагане на промяната на състоянието, като процесът може да бъде стартиран моментално или да има отложен старт (задава се дата и час на изпълнение). Чрез желаното надграждане на системата ще бъде възможно да се пести електрическа енергия в малките часове на денонощието, което от своя страна ще допринесе за индиректно намаляване на емисиите на парниковите газове.

Дейността по проекта предвижда още демонтаж на 12 стари табла и съответната им подмяна с 12 нови такива за управление на уличното осветление, които ще бъдат монтирани в по-големите села на общината и ще бъдат включени към системата за управление. По този начин ще може да се реагира възможно най-бързо при получаването на сигнал за авария в централният пункт.

По време на изпълнението на проект „Усъвършенстване на система за енергиен мениджмънт на улично осветление в община Трявна за смекчаване и адаптация към климатичните промени“ ще се организират обучение и информационна кампания, свързани с проблемите за изменение на климата и адаптации към климатичните промени. Срокът за изпълнение на проекта е 5 месеца.

Научете повече: https://tryavna.bg/obshtina-tryavna-usavarshenstva-sistemata-za-ulichno-osvetlenie-sas-spechelen-proekt/

Текст и снимки: Юлияна Цанева, Община Трявна