Обединената общност на ПР-специалистите подписа обновен Eтичен кодекс – Софийска харта за етични комуникации

ПР-специалистите отпразнуваха професионалния си празник

Обединената общност на ПР-специалистите и ПР-агенциите прие и подписа обновен Eтичен професионален кодекс – Софийска харта за етични комуникации.

Подкрепа за общите етични норми дадоха седем представителни организации от ПР-сектора: Асоциация на специалистите по комуникации в общините (АСКО), Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), Българска асоциация на ПР агенциите (БАПРА), Европейска асоциация на комуникационните директори (EACD), Дружеството на практикуващите връзки с обществеността към СБЖ, както и Комисията по професионална етика към БДВО.

Софийската харта за етични комуникация бе представена по време на отбелязването на Професионалния празник на ПР специалистите (7 юли). Той , който бе официално обявен с Решение на Министерския съвет тази година.

Обединената комуникационна общност през последните години е участвала в много инициативи за утвърждаване на етичните стандарти в комуникациите, в борба срещу фалшивите новини, срещу практиките за използване на тролове в предизборните кампании, за споменаване на марки в електронните медии в помощ на социални кампании и много други.

Софийска харта за етични комуникации 2020 обедини всички ПР организации и стремежът е да защитава професионалните права и интереси на всички специалисти по Връзки с обществеността в България, да подпомогне гражданското общество и демократичните принципи на работа в сферата на комуникациите в страната.