На Годишната среща на АСКО се обсъжда Европейското ни бъдеще и ролята на общините

В два изключително ползотворни дни премина Годишната среща на АСКО на 10 и 11 април 2019 г. в Дома на Европа в София. Членовете на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО) имаха възможност да се запознаят с новостите в избирателния процес на Евроизбори 2019г. лично от Александър Андреев – член на ЦИК и Цветомира Жекова, Връзки с обществеността.

Екипът на Бюрото на Европейския парламент ни представи кампанията за европейски избори „Този път ще гласувам“ (Таня Чунтова), европейския опит за работа със социалните мрежи (Жени Колева), както и материалите и услугите, които пресслужбата на Европейския парламент предоставя на регионалните журналисти (Калина Върбанова).

Специален интерес предизвика Михаела Манолова,координатор на програмата „Европа за гражданите“ при представяне на условията и възможностите за финансиране на проекти от общините.

А ето и  решенията, които взе Общото събрание на АСКО:

1. Годишният членски внос на АСКО от 2019 г. ще бъде за юридически лица т.е. общините – 150 лв , а 50 лв. за физически лица и 10 лв. встъпителен. Той трябва да се внася до 31 март на настоящата година.Членският внос за общините им дава възможност да участват в събитията на АСКО с повече от един участник или различни представители и да ползват преференциални цени за всички дейности.

2. Да се търсят начини за организиране и финансиране за честване 20-годишнината на АСКО и партньорства с бизнеса за зала, кетъринг, озвучаване, програмата и представителни материали.

3.Да се развива партньорската мрежа и участие в съвместни проекти с общини, НПО и професионални сдружения.

4.Институционално укрепване и разширяване мрежата от членове на Асоциацията и активизиране ролята на регионални координатори

5.Утвърждаване на екипа от обучители на АСКО – разработване на нови модули за обучение, организиране на семинари за партньорски организации и общини.

 6. Разширяване услугите, които Асоциацията предлага на членовете си и външни организации /включително консултации и експертна помощ за общините, на място/

7. Партньорства – разширяване на съвместните дейности с досегашни партньорски организации и създаване на нови контакти

8.Развитие на международна дейност, изучаване и разпространяване опита на водещи държави, организации и общини в областта на връзките с обществеността.

9.Подкрепа на професионалните изяви на отделни членове на АСКО и представителство на различни събития.

10. Изготвяне на програма за финансова стабилност на Асоциацията и подобряване на материалната база с конкретизиране ангажиментите на отделните членове и срокове.

Благодарност за активното участие на всички колеги и до новата ни среща на 4 и 5 септември в Приморско!