Мъдри мисли за професията на един PR…

Според българския тълковен речник „пиар” всъщност отразява английската абревиатура PR, която е съкращение от английското „Public Relations” и съответства на българското понятие „Връзки с обществеността”.

А според специалистите по комуникации в общините, които ежедневно работят тази динамична професия определението съдържа в себе си много, много повече…

***

Кратките определения твърдят, че пиар е дейност по управление на информацията, свързана с публичния имидж на известни, публични личности, организации и програми…

Кариерата в сферата на връзките с обществеността по принцип включва използването на всички форми на медии и комуникации за изграждане, поддържане и управление на репутацията на организациите.

Но в живота и в PR професията бързи и лесни решения няма!

***