Дискусионен форум „Как общините да познават и комуникират темата за лицата, получили международна закрила в България“

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Имаме удоволствието да поканим специалисти по Връзки с обществеността в общините на дискусионен форум на тема „Как общините да познават и комуникират темата за лицата, получили международна закрила в България“, организиран от Представителството на Върховния комисариат за бежанците на ООН в България, Българския съвет за бежанци и мигранти и Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО). Събитието ще се състои  на 7  и 8 юни 2018 г. (четвъртък и петък) в гр. София, в хотел „Будапеща“ (ул. „Будапеща“ 92).

Дискусионният форум има за цел да развива националната мрежа на експертите-комуникатори, които да познават и прилагат Конвенцията за бежанците на ООН (приета през 1951 г. и ратифицирана от България през 1992 г.). Работата ще се фокусира над изработването на комуникационен план, който да подпомогне общините в разговора с гражданите по темата, за да се развенчаят митовете, и да се намали социалното безпокойство и напрежение. Ще се изработи ефективен инструментариум за решаване на всички казуси в полза на гражданското общество, включително ще се предостави информация за съществуващи възможности за финансиране на интеграционни дейности на бежанци. В двата дни ще се обменят професионален опит и добри практики, ще се осъществат срещи с неправителствени организации, активни в сферата на закрилата на бежанците.

Събитието е  без такса участие за членове на АСКО, платили членския си внос за 2018 г.*, Всички разноски за пътни (с обществен транспорт срещу представяне на билет), нощувка, храна и  учебни материали се осигуряват от организаторите.

 * Участниците в семинара, които не са членове на АСКО, могат да се запознаят предварително с дейността и Устава на Асоциацията на www.asko-bg.com  и да подадат документи за членство. Годишен членски внос: за общини –  100 лв. + 10 лв. встъпителен,, който се превежда на банковата сметка на АСКО:

Банка ДСК, IBAN:BG57STSA 93 000 000 174 537.

 Крайният срок да потвърдите участие за събитието е 4 юни 2018 г. (понеделник) на e-mail: m_maleeva@abv.bg. Моля напишете: име, фамилия, организация, длъжност и мобилен телефон. За допълнителна информация: Михаела Малеева – GSM 0884-070-004