Дейности на АСКО в партньорство с ЮЗУ „Неофит Рилски“, СУ „Св. Климент Охридски“ и НСОРБ

През месец юни 2024 г. новите членове на Управителния съвет на АСКО взеха участие в няколко важни събития в сектора на връзките с обществеността, организирани от Югозападния университет „Неофит Рилски“, Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

***

***

На 06 юни 2024 г. Елена Стойчева, зам.-председател на УС на АСКО, участва в работната среща с експертна група от Националната агенция за оценяване и акредитация на потребителите на кадри и изказа мнението си относно високата професионална подготовка на студентите от катедра „Връзки с обществеността“ в Правно-исторически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград.

На срещата с университетски преодаватели, работодатели, медии, комуникационни агрнции и представители на професионални организации Елена Стойчева сподели, че правилният път за създаването на нови специалисти е солидната връзка между академичната скамейка и изграждането на умения за бърза адаптация в реалните условия на работа в бранша. Работата на новите PR експерти в местните администрации трябва да започне със стабилна основа на придобита професионална квалификация по връзки с обществеността.

_________

На 11 юни 2024 г. Диана Димитрова, председател на УС на АСКО взе дейно участие в среща на комуникационния бранш, организирана като част от програмната акредитация на Факултета по журналистика и масова комуникация към СУ „Св. Климент Охридски“.

Деканът на ФЖМК проф. Веселина Вълканова благодари на всички гости, ПР експерти и представители на работодателски организации за подкрепата и протегнатата ръка към студентите в специалностите на Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет.

_________

На 11 юни 2024 г. се проведе и първото заседание на Постоянната комисия по публични комуникации на Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ) – с фокус към подобряване на диалога с гражданите и знанието за местното самоуправление.

Като един от заместник-председателите на Постоянната комисия по публични комуникации към НСОРБ бе избрана и Юлияна Цанева, ПР на Община Трявна и член на УС на АСКО.

В състава на ПК по публични комуникации са заявили участие 113 представители от 73 общини и 9 района – по двама кметове на общини и кметове на кметства, 12 зам.-кметове, двама председатели на общински съвети и 8 съветници, общински експерти. Членовете на ПК по публични комуникации обсъдиха и широк спектър от възможности за реализиране на кампании на местно ниво, които НСОРБ предоставя със свои инициативи и партньорства.

_________

Научете повече за събитието тук: https://www.namrb.org/bg/aktualno/postoyannata-komisiya-po-publitchni-komunikatsii-s-fokus-kam-podobryavane-na-dialoga-s-grazhdanite-i-znanieto-za-mestnoto-samoupravlenie

***