Годишна среща и XXIV Общо отчетно-изборно събрание на АСКО на 30-31 май 2024 г. в гр. София

Участниците в семинара „Комуникация без граници – в правилната посока!“

Асоциацията на специалистите по комуникации в общините /АСКО/ проведе своята традиционна Годишна среща и професионален ПР семинар на тема „Комуникация без граници – в правилната посока!“ в конферентната зала на хотел „Шипка“ в град София на 30-31 май 2024 г.

В първия ден от годишната среща комуникационните екперти от местните администрации взеха участие в семинар на тема: „Общината в центъра на градската комуникация“ с гост лектор Генчо Керезов, председател на Експертния съвет в от Асоциация на българските градове и региони – АБГР.

Екипът на АСКО и Генчо Керезов

Много интерес сред аудиторията предизвика представянето на резултатите от актуалното проучване сред кметове на общини и комуникацииони експерти на тема: „Практики, принципи и модели на ВО на местната власт. Резултати от проведено емпирично изследване в периода 2021-2023“. То бе проведено и представено от Иво Пенев, докторант във Военна академия „Г. С. Раковски“, гр. София. Иво Пенев също така е дългогодишен член на асоциацията, представител на Столичен инспекторат към Столична община.

„Практики, принципи и модели на ВО на местната власт.“ – Иво Пенев

На 30 май 2024 г. в същата зала се проведе и XXIV Общо отчетно-изборно събрание на АСКО, заедно с отбелязване на 24-та годишнина от основането на асоциацията и професионалната дейност на сдружението.

Общото събрание взе единодушно решение за избор на нови членове в управляващите органи на сдружението за новия четиригодишен мандат. Към състава на УС на АСКО – Диана Димитрова (ОП СПТО), Елена Стойчева (Brand New Ideas), Галина Миткова (Община град Добрич) и Бояна Сестримска (Община Велинград) се присъедини като новоизбран член Юлияна Цанева (Община Трявна). Тя се включи на мястото на дългогодишния член на асоциацията Таня Балабанова от Община Сливен, която депозира своето желание за напускане на управляващия орган.

В състава на Контролния съвет на АСКО се включи и Анелия Пискова (Община Чепеларе), която замени Лазаринка Лазарова от Община Чавдар за новия мандат 2024 – 2028 г. На поста си като председател на Контролния съвет остава Миглена Въгленова (Община Габрово), а като член беше преизбрана Гергана Стоева (Община Гълъбово).

Новият УС и КС на АСКО в мандат 2024 – 2028

На проведения в същия ден първи Управителен съвет с новия състав Диана Димитрова отново бе избрана за председател на Асоциацията с единодушие, а за заместник-председатели на УС на АСКО, спрямо действащия устава на сдружението, бяха избрани Елена Стойчева и Галина Миткова.

***

В рамките на втория ден от семинара – 31 май 2024 г. гостите от различните краища на България и представители на общински администрации взеха участие в разговор по темата за „Ролята на лидера и правилната комуникация при управлението на кризи“, която бе представена от доц. д-р Мила Серафимова, функционален заместник-декан по университетско сътрудничество и партньорство с неправителствени и бизнес организации на Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София. Като ръководител на Кариерния център на ФЖМК доц. Серафимова обсъди възможности за сътрудничество между АСКО и университета.

Ролята на лидера и правилната комуникация при управлението на кризи“ – доц. д-р Мила Серафимова

Програмата на семинара включваше и презентация на резултатите от ново изследване сред членовете на АСКО на тема: „Традиционни и дигитални комуникации на общините“. Анализът бе създаден и представен от Мариела Гешева, дипломант в СУ „Св. Климент Охридски“ от специалност „Връзки с обществеността“.

В рамките на дискусионния панел: „Обмен на добри практики в общините“ бяха представени част от новостите в сектора, примери от професионалния опит и представяне на добри PR практики от членовете на сдружението през изминалата година.

Гостите на семинара видяха и резултати от емпирично изследване „Предизвикателства пред комуникационните специалисти в публичния сектор“, в което бяха предтавени на нагласите на експертите по ВО в местната администрация. Това съвместно проучване бе направено от доц. д-р Димитрина Стефанова, преподавател в катедра „Връзки с обществеността“ към Правно-исторически факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград и АСКО в периода октомври 2022 – май 2023 г. Изследвани са 47 специалисти по връзки с обществеността – представители на 45 български общини (от общо 265), като 27 от тях са членове на АСКО.

Годишна среща и XXI Общо отчетно-изборно събрание на АСКО

В рубриката „ПР-те могат и това“ всички гости на събитието се насладиха на изложбата под надслов „Разнолики вдъхновения“, представяща произведенията на Михаела Малеева – основател на АСКО, почетен член и дългогодишен изпълнителен директор на сдружението.

След официалната програма членовете на АСКО и участниците в годишната среща разгледаха централната част на града и древното Ларго на София. По време на пешеходна обиколка те се насладиха на кратка лекция за историята на нашата столица и нейните забележителности, педставена от страна на домакина на събитието в лицето на Иво Пенев от Столичния инспекторат.