В АСКО дискутираха как най-успешно да се води диалога в общините, за хората получили международна закрила в България

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Дискусионният форум на тема „Как общините да познават и комуникират темата за лицата, получили международна закрила в България“, беше организиран от  Представителството на Върховния комисариат за бежанците на ООН в България, Българският съвет за бежанци и мигранти и Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО). Събитието се състоя  на 7  и 8 юни 2018 г. в гр. София. Във форума се включиха и представители на Министерство на вътрешните работи и Държавната агенция за бежанците.

В двата дни експерти от различни области се обединиха около тезата, че темата трябва да присъства в медиите цялостно, обективно и  многостранно. Отчете се необходимостта да се търси  обществен консенсус за формите и инструментариума за най-ефективното приобщаване на хората, получили международна закрила в България.

Експертите-комуникатори се запознаха с добрия европейски опит при  прилагане Конвенцията за бежанците на ООН (приета през 1951 г. и ратифицирана от България през 1992 г.). Работата се фокусира върху акцентите на комуникационен план, който да подпомогне общините в разговора с гражданите по темата, за да се развенчаят митовете, и да се намали социалното безпокойство и напрежение. Обсъждаха се казуси в полза на гражданското общество, включително предоставяне на  информация за съществуващи възможности за финансиране на интеграционни дейности на бежанци.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA