БАН стартира кампания за популяризиране и избор на най-великите български научни открития

CHUDESAВъзможност за включване с инициативи в кампанията на БАН и в.“Стандарт“!

Българската академия на науките и вестник „Стандарт“ дават  старт на кампания за избор на топ 10 на най-великите  научни чудеса с български автор. На специален сайт ще се гласува в две категории – „Научни чудеса на България“ и „Млади откриватели“.

Председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров изтъква, че с тази инициатива се поставят 4 основни цели:

–        да се напомни кои са великите български открития;

–        да се представят новите идеи и разработки;

–        да се стимулира инициативността на талантливите млади българи;

–        да се подпомогне реализацията на интересни идеи чрез  предприемчиви индустриалци и други спонсори.

В кампанията по избор на научните чудеса на страната ни ще се включат и 14-те академични центрове на БАН. В тази категория ще дават предложения също научните институти на БАН, Министерството на образованието и науката, акредитираните български университети, Патентното ведомство, фирми в областта на иновациите.

В категория „Млади откриватели“ се очакват предложения от средните училища и професионалните гимназии. От 2000 г.  насам чрез своя Ученически институт по математика и информатика БАН търси ученици с талант в тези области.  От 2014 г. в обсега на БАН влязоха ученическите постижения и в други сфери, а най-добрите проекти ще се възползват от т.нар. научно съпровождане от страна на ментори от БАН.

Успоредно БАН и в. „Стандарт“ ще организират в цялата страна дискусии за представяне на постижения в икономиката, науката и образованието в съответния регион.

Вотът ще премине през няколко етапа. От първоначално излъчените за участие научни чудеса и млади откриватели ще бъдат избрани 20. От тях ще се подберат 10. В края на годината на специална церемония от тези 10 ще бъдат определени крайните победители.