АСКО чества 10-годишнината от подписване на Етичния кодекс на ПР специалистите в България

По време на Общото събрание на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО), което се проведе на  на 27 май 2015 г., се отдели специално внимание за отбелязване на 10-годишнината от подписване на Етичния кодекс на ПР специалистите в България. Гост на събитие10g. Et codexто беше Милена Атанасова – председател на Етичната комисия на Българското дружество за връзки с общественосттта (БДВО).

Тя припомни, че през м.юни 2005 г. шест организации, обединяващи специалисти по Връзки с обществеността в различни области се обединиха и подписаха Етичен кодекс на ПР специалистите в България. Сега, 10 години по-късно, са се присъединили още организации и на 7 юли предстои инициатива за отбелязване на годишнината, която ще акцентира върху спазването на етичните норми на всички, които упражняват тази професия.

Михаела Малеева, изпълнителен директор на АСКО, обърна внимание, че още през 2003 г.  Асоциацията приема свой Етичен кодекс и през 2005 г. подписва и този, който обединява PR-ите в България в общи етични норми при упражняване на професията „Връзки с обществеността“.

За изминалите години не е постъпило нито едно оплакване или сигнал за неетично  и укорително поведение на нито едни член на АСКО нито по време на избори, нито от ежедневната работа с медии,граждани и други общности. Тя благодари на колегите, че пазят и издигат авторитета на професионалната организация на медийните експерти в местното самоуправление.

На 7 юли 2005 г. в Гранд Хотел София председателите на БДВО, БАПРА, Асоциация ИМАГИНЕС, IPRA България, АСКО (Асоциация на специалистите по комуникации в общините) и Дружество за връзки с обществеността към СБЖ подписват Декларация за приемане на единния Етичен кодекс на ПР специалиститe в България. Основните професионални ценности застъпени в него са компетентностнезависимост, лоялност, честност иангажираност.

Принципите на професионално поведение, които откроява Кодексът са свободният обмен на информация (честност, достоверност и точност в работата); отговорност към утвърждаване на професията; изграждане на доверие между клиенти, ПР специалисти и работодатели; изграждане на етична и здравословна конкурентна среда.