АСКО си избра ново ръководство за мандат 2016-2020 г.

ASKO 1

Годишната среща на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО) се проведе на 9 и 10 юни 2016 г. в НЧ „Славянска беседа“ в София.  Всички участници си  тръгнаха щастливи, че бяха два дни заедно и обмениме професионален опит и положителна енергия. Проведоха се три събития: семинар на тема „Още една стъпка към професионалното усъвършенстване на PR  специалистите в общините“, XV Общо отчетно-изборно събрание и творческа вечер на поетесите Албена Декова и Светлана Николова, членове на Асоциацията.

Избра се ново ръководство за следващите четири години с пожелание за мъдро управление, разнообразни и ефективни дейности в полза на членовете на Асоциацията и гражданите. С радост бяха посрещнати и новите колеги с надежда, че задружното семейство ще става все по-голямо и ще се разширява и партньорската  мрежа. Благодарност за всички пожеланията, поздравителните адреси и идеите за бъдещи инициативи от партньори, приятели и колеги. Участниците си тръгнаха обогатени, с професионално самочувствие и желание за работа! Най-важното предстои…..

Честито на новото ръководство в мандат 2016 – 2020 г.

 

 

Управителен съвет на АСКО – мандат 2016 -2020 г.

Имена Длъжност Община
Веска Тодорова председател Самоков
Таня Балабанова зам.председател Сливен
Михаела Малеева изп.директор София
Павлина Павлова член Чавдар
Мариий Пейчев член Ценово

 

Контролен съвет на АСКОмандат 2016 -2020 г.

Имена Длъжност Община
Миглена Въгленова председател Габрово
Станислава Йорданова член Свищов
Виолета Филипова член Смолян