АСКО посреща своите нови членове и отбелязва успешно партньорство с БДВО и НСОРБ

Семинарът „ПРофесионални PRедизвикателства“, който се проведе в гр. Пловдив при висок инстерес от страна на PR екпертите от общините, бе посветен на Деня на българската община и местното самоуправление – 12 октомври. Двеудневната конференция се организира с любезното партньорство на БДВО и Югозападен университет „Неофит Рилски“.

Над 40 специалисти по връзки с обществеността от публичния сектор посетиха събитието „ПРофесионални PRедизвикателства“ и получиха сертификати за своето участие в семинара. 

Асоциацията на специалистите по комуникации в общините /АСКО/ приветства новите членове на сдружението, чийто комуникационни експерти посетиха семинара – Община Пловдив и Община Костинброд.

През есента АСКО отбелязва успешното си партньорство с оргазнизацията на експертите по връзки с обществеността в страната – Българско дружество за връзки с обществеността /БДВО/ и благодари за подкрепата на Национално сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.

Управителният съвет на АСКО благодари на Елена Матеева, изпълнителен директор на БДВО и на двамата лектори от дружеството – Иван Янакиев и Александър Кръстев, които подкрепиха семинара на комуникационните специалисти в гр. Пловдив. Като част от програмата на конференцията бе представен и панел от експертите в БДВО на тема „Дезинформацията и ролята на PR-а”.

Кремена Цветкова, PR експерт от НСОРБ също взе дейно участие в семинара на АСКО под надслов „ПРофесионални PRедизвикателства“.

АСКО благoдари и за отлично поднесените теми от доц. д-р Димитрина Стефанова, преподавател в Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград и проф. Валентин Василев от ВУСИ, гр. Пловдив. Гост-лектор на събитието бе и известният политолог Първан Симеонов.

В програмата бяха включени дискусии с адвокат Антон Марков и представяне на изслдеване на тема вътрешни комункации от Диана Димитрова, експерт по връзки с обществеността от община Елин Пелин.