АСКО вече е на 24 години!

Честит празник, колеги!

На 13 юни отбелязваме рождения ден на АСКО и 24 години от основаването на професионалното сдружение!

В рамките на PR семинара „Комуникация без граници – в правилната посока!“ на 30 май 2024 г. в гр. София се проведе и XXIV Общо отчетно-изборно събрание на АСКО, заедно с отбелязване на 24-та годишнина от съществуването на асоциацията и нейната професионална дейност.

Празнично събитие – 2024 г.

Общото събрание на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините /АСКО/ взе единодушно решение за избор на нови членове в управляващите органи на сдружението за следващия четиригодишен управленски мандат.

За председател на АСКО през новия мандат 2024 – 2028, с решение на Управителния съвет и с единодушие, бе избрана Диана Димитрова от ОП СПТО – София.

Научете повече тук: https://asko-bg.com/управителния-съвет-на-аско-за-мандат-2024/

Членове на АСКО и гости на ПР семинара от май 2024 г.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА АСКО ОТ 2000 г. до днешни дни

Стратегическа цел

  • Да обедини специалистите по връзки с обществеността в общините, да съдейства за повишаване на професионалната им квалификация и утвърждаването им като професионалисти, които работят за прозрачност на управлението, стимулиране на гражданското участие в местното самоуправление и издигане на имиджа на българските общини.

Основни приоритети:

  • Издигане общественото признание на професията чрез цялостната дейност на АСКО и отстояване интересите на своите членове пред органите на законодателната и изпълнителната власт.
  • Институционално укрепване и разширяване на членския състав.
  • Подпомагане професионалното развитие и създаване на успешни практики и участие в работни групи като експерти.
  • Изучаване и разпространяване на опита в областта на масовите комуникации на водещи държави, организации и общини.
  • Партньорство със сродни национални и международни организации.
  • Разширяване и повишаване качеството на предлаганите услуги за членове на АСКО и външни организации.