Обучения

Обучителни модули

 • Планиране и провеждане на публични кампании
 • Ефективни връзки с медиите
 • Комуникационна стратегия – планиране и реализиране
 • Вътрешни комуникации
 • Планиране и реализиране на Комуникационна стратегия
 • Прозрачност на управлението
 • Комуникациите по време на криза
 • Как да предоставяме обществена информация?
 • Ефективни издания в една община
 • Успешно представяне пред публика
 • Медиите и местната власт-възможност за диалог и взаимодействие – (за журналисти , ПР специалисти, общински съветници и обща администрация – варианти)
 • Гражданско участие
 • Електронно общуване и как да овладеем интернет пространството
 • Гражданите и общинския бюджет – подходи за ефективно взаимодействие
 • Изграждане на публичен образ

 

Забележка: Има възможност за организиране на обучение според индивидуалните потребности на организацията по зазадена тема и конкретни работни казуси.

СПИСЪК  на обучителите на АСКО

 1. Весела Цинцева (Велинград)
 2. Иван Кръстев (Велико Търново)
 3. Маринела Събева (Габрово)
 4. Михаела Малеева (София)
 5. Петя Александрова (Казанлък)
 6. Светлана Илиева (Силистра)
 7. Симеона Маринова (София)
 8. Таня Балабанова (Сливен)
 9. Цветанка Кръстева (София)
 10.  Уляна Кьосева-Христова (Стара Загора)